Videreuddannelsesmuligheder - Vejle Erhvervsuddannelser

Et valg af muligheder

Som erhvervsfaglig student har du alle muligheder åbne. Du kan søge optagelse på videregående uddannelser på samme vilkår som en, der har læst stx, hhx eller htx.

 

Videregående uddannelse

Du har adgang til at søge ind på enhver videregående uddannelse, hvis du opfylder de specifikke adgangskrav om gymnasiale fag og niveauer. Du har også adgang til gymnasial supplering, hvis der kræves fag eller niveauer, du ikke har. Ligesom alle andre gymnasieelever. 

Nogle videregående uddannelser ligger i naturlig forlængelse af din eux. Brug adgangskortet ug.dk til at se, hvilke uddannelser din erhvervsfaglige studentereksamen giver direkte adgang til.

Læs mere